Úvod

Firma JA-PaG,s.r.o sa špecializuje na obchodovanie a distribúciu tradičných prírodných obalov – PRÍRODNÉ ČREVÁ – pre mäso spracujúci priemysel, od veľkých mäsokombinátov až po malých výrobcov mäsových výrobkov.

Firma JA-PaG, s.r.o  od roku 2002 úzko spolupracuje s významnými svetovými producentmi  prírodných čriev  a živočíšnych produktov , využívaných  ako tradičný prírodný obal pre mäsové výrobky a špecializuje sa na produktové rady: BARANIE ČREVÁ,  BRAVČOVÉ ČREVÁ,  HOVADZIE ČREVÁ .

Firma JA-PaG, s.r.o. sa snaží vychádzať  svojim zákazníkom v ústrety ich požiadavkám  na prírodné črevá ako tradičný prírodný obal mäsového výrobku, z hľadiska technologického procesu výroby , tvaru a tepelného spracovania mäsového výrobku . Každému zákazníkovi vytypujeme zo širokej škály prírodných čriev,  v rôznych špecifikáciách,  s dôrazom na kvalitu prírodného obalu  a  prírodné črevá  „ušijeme na mieru“   na  výrobky a technologický proces výroby.

Firma JA-PaG, s.r.o. kladie  dôraz na kvalitu dodávaného tovaru , opakovateľnosť dodávok so zabezpečovaním pravidelného aj mimoriadneho servisu pri dodávaní tovaru ako aj osobnej asistencií pri vytypovaní a  testovaní  prírodných čriev  na konkrétnom výrobku. Kvalitu a deklarované špecifikácie prírodných čriev svetových produkcií pravidelnej preverujeme vo vlastných  priestoroch s tímom špeciálne vyškolených pracovníkov.
Firma JA-PaG, s.r.o si zakladá na serióznom prístupe k obchodovaniu s dôrazom na flexibilitu a profesionalitu, s osobným a osobitným prístupom k zákazníkovi o čom svedčí celý rad spokojných výrobcov mäsových výrobkov zo Slovenska, Maďarska,  Čiech – Moravy a Poľska.

Profesionáli pre profesionálov. Naše možnosti si nenechávame pre seba, radi vás o nich presvedčíme:   kontaktujte nás.


O nás

Firma JA-PaG, s.r.o., sa od roku  založenia – 2002 n.l., špecializuje na obchodovanie a distribúciu tradičných prírodných obalov pre mäso výroby a údenárstva. Prírodné črevá ako obal na párky, klobásy, špekáčiky, a iné klasické aj gurmánske výrobky je tradičný a hlavne prírodný.

Týmto princípom je smerovaná firma JA-PaG, s.r.o. s dôrazom na kvalitu, so serióznym prístupom a ochotou pracovať a stále sa zdokonaľovať v prospech zákazníka.

Firma JA-PaG, s.r.o. začala pracovať s veľkým nasedením na Slovenskom trhu, v prenajatých priestoroch, s hľadaním vlastných skladovo-administratívnych  priestoroch, vedúcich k zefektívneniu obchodu a distribúcie prírodných čriev.

V roku 2006 firma zhodnotila pozitíva poskytnutých možností, presadila vlastné záujmy a vybudovala vlastné moderné priestory pre obchodovanie a distribúciu prírodných obalov pre výrobcov tradičných a špeciálnych mäsových i nemäsových výrobkov.

Spôsob  práce, seriózny prístup k obchodovaniu, spokojnosť zákazníkov a pozitívne šíriace sa referencie viedli k rozšíreniu pôsobenia firmy na zákazníkov v okolitých krajinách, ako sú Maďarsko, Čechy a Morava, Poľsko.
Pre zabezpečenie seriózneho  obchodného kontaktu, spoľahlivého  fungovania obchodu a distribúcie tovaru pre zákazníka,  je tu pre vás tím odborných pracovnikov pripravených zrealizovať vaše požiadavky.

V roku 2012 n.l., firma JA-PaG, s.r.o. z dôvodu zabezpečenia bežného i mimoriadneho servisu pre zákazníka, modernizovala a rozšírila vozový park. Taktiež prebehla rekonštrukcia a modernizácia priestorov firmy JA-PaG, s.r.o.

Zodpovedný  prístup, s dôrazom na zabezpečenie kvality, vo všetkých aspektoch  seriózneho obchodného kontaktu, pre zainteresované obchodné strany – je nemenný a ostáva hlavným kritériom firmy JA-PaG,s.r.o.

 


Hovädzie črevá

Hovädzie črevá – tradičný prírodný obal používaný pre výrobu tepelne opracovaných a tepelne neopracovaných mäsových výrobkov.

Pôvod:
Hovädzie črevá dodávané firmou JA-PaG,s.r.o. pochádzajú zo schválených bitúnkov Argentíny, Uruguaja  a  Chile .

Rozmer a kvalita:
Kalibrácia hovädzích čriev zodpovedá celosvetovému štandardu v rozsahu – Hovädzie krúžkové  od kalibru 36  po kaliber 46, Hovädzie stredné črevá od kalibru 45 po kaliber 65, v  kvalite prevažne  A, AB.

Balenie:
Hovädzie  črevá dodávame -  solené, lakované v soľnom laku, namerané vo zväzkoch ( 18 m, 30 m , 50 m ), uložené jednotlivo po zväzkoch , balené v plastových sudoch.

Špeciálne produkty:
Hovädzie šorty
Hovädzie denníky

Profesionáli pre profesionálov: Naše možnosti si nenechávame pre seba, radi vás o nich presvedčíme:   „ Ušijeme vám črevá na mieru“.


Baranie črevá

Baranie črevá – tradičný prírodný obal používaný pre výrobu tepelne opracovaných a tepelne neopracovaných mäsových výrobkov.

Pôvod:
Baranie črevá dodávané firmou JA-PaG,s.r.o. pochádzajú zo schválených bitúnkov,  hlavne  z Austrálie, Nového Zélandu,  Turecka, Číny.

Rozmer a kvalita:
Kalibrácia baraních čriev zodpovedá celosvetovému štandardu v rozsahu od kalibru 14 po kaliber 26, v rôznych minimálnych dĺžkach jedného prameňa (2M+, 3M+, 5M+, 7M+ ), v kvalite prevažne IAA, IA, A, AB.
Neštandardné kalibrácie – špeciálne, zabezpečujeme na základe požiadavky zákazníka.

Balenie:
Baranie črevá dodávame -  solené, lakované v soľnom laku, namerané vo zväzkoch ( 100 yardov ), nariasené na pásikoch alebo trubkách, uložené jednotlivo po zväzkoch alebo balené v sieťkach, balené v plastových sudoch alebo E2 prepravkách.

Špeciálne produkty:
Baranie šorty

Profesionáli pre profesionálov: Naše možnosti si nenechávame pre seba, radi vás o nich presvedčíme:   „ Ušijeme vám črevá na mieru“.


Bravčové črevá

Bravčové črevá – tradičný prírodný obal používaný pre výrobu tepelne opracovaných a tepelne neopracovaných mäsových výrobkov.

Pôvod:
Bravčové črevá dodávané firmou JA-PaG,s.r.o. pochádzajú zo schválených bitúnkov EU  - hlavne  ŠVÉDSKO, DÁNSKO, HOLANDSKO, NEMECKO,BELGICKO alebo USA a Číny .

Rozmer a kvalita:
Kalibrácia bravčových čriev zodpovedá celosvetovému štandardu v rozsahu od kalibru 24 po kaliber 45+, v rôznych minimálnych dĺžkach jedného prameňa, v kvalite prevažne  IA, A.
Neštandardné kalibrácie – špeciálne, zabezpečujeme na základe požiadavky zákazníka.

Balenie:
Bravčové črevá dodávame -  solené, lakované v soľnom laku, namerané vo zväzkoch ( 100 yardov ), nariasené na pásikoch alebo trubkách, uložené jednotlivo po zväzkoch alebo balené v sieťkach, balené v plastových sudoch alebo E2 prepravkách.

Špeciálne produkty:
Bravčové šorty
Bravčové žalúdky
Bravčové konečnice

Bravčové črevá z prasníc: bravčové MATKY , samostatná kategória bravčových čriev výnimočných vlastností v kalibrácií od 34 po kaliber 45+.

Profesionáli pre profesionálov: Naše možnosti si nenechávame pre seba, radi vás o nich presvedčíme:   „ Ušijeme vám črevá na mieru“.